Bán đất nông nghiệp

Cần bán lô đất có mặt tiền rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7 - Đà Lạt.
Cần bán đất có mặt tiền rộng đường Cao Thắng, Phường 7 - Đà Lạt.
Cần bán đất Sổ riêng có mặt tiền rộng đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10 - Đà Lạt.
Cần bán đất đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 - Đà Lạt. 
Cần bán đất đường Lữ Gia, Phường 9 - Đà Lạt
Cần bán đất xã Đạ Sar - Lạc Dương
Cần bán đất đường  Nam Hồ, Phường 11 - Đà Lạt
Cần bán đất đường 723, Phường 12 - Đà Lạt.
Cần bán đất đường Trịnh Hoài Đức, Phường 11 - Đà Lạt
Cần bán đất đường An Sơn DIC, Phường 4 - Đà Lạt 
Cần bán đất đường Vòng Lâm Viên, Phường 9 - Đà Lạt
Cần bán đất đường Mimosa, Phường 10 - Đà Lạt 
Cần bán đất đường 3 tháng 4, Phường 4 - Đà Lạt
Cần bán đất đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10 - Đà Lạt
Cần bán đất đường Trương Văn Hoàn, Phường 9 - Đà Lạt