Bán khách sạn, nhà hàng

Cần bán căn khách sạn có 30 phòng kinh doanh đường An Sơn, Phường 4 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 6 căn hộ kinh doanh và sân nướng BBQ đường Trần Phú, Phường 3 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 17 phòng kinh doanh đường 3 Tháng 2, Phường 1 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 10 phòng kinh doanh đường Ngô Gia Tự, Phường 12 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 20 phòng kinh doanh nằm trên mặt tiền đường Phan Như Thạch, Phường 1 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 7 phòng kinh doanh đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 15 phòng kinh doanh đường Hồ Tùng Mậu, Phường 3 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 9 phòng kinh doanh đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4 - Đà Lạt.
Cần bán căn khách sạn có diện tích rộng đường An Bình, Phường 3 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 12 phòng tại KQH Phạm Hồng Thái, Phường 10 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 9 phòng kinh doanh đường Lê Quý Đôn, Phường 5 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn có 12 phòng kinh doanh tại KQH Công viên Văn hóa Đô thị, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần bán căn khách sạn có 9 phòng kinh doanh đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4 - Đà Lạt.
Cần bán căn khách sạn có 9 phòng kinh doanh nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần bán căn khách sạn có 14 phòng kinh doanh nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2 - Đà Lạt.