Cẩm nang nhà đất

Công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050

Công bố quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050

NGUYỄN HỒ DUY KHOA 04-07-2020

Ngày 22/3, tại Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn tỉnh Lâm Đồng, diện tích tự nhiên 9.783,34km2 bao gồm 12 đơn vị hành chính: TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc và 10 huyện (Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên).

Với mục tiêu xây dựng và phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo hướng hiện đại; là trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế, phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản; phát triển ngành Du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cảnh nông và du lịch văn hóa – di sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ quốc gia vàquốc tế…

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó 1 đô thị loại I (TP Đà Lạt), 1 đô thị loại II (TP Bảo Lộc), 6 đô thị loại IV (Đức Trọng, Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Di Linh, Lộc Thắng, Mađaguôi) và 11 đô thị loại V (Lạc Dương, Đ'ran, Bằng Lăng, Đạ Rsal, Nam Ban, Lộc An, Hòa Ninh, Đạ Mri, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Phước Cát).

Năm 2035, toàn tỉnh có 19 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I (TP Đà Lạt), 01 đô thị loại II (TP Bảo Lộc), 2 đô thị loại III (đô thị Đức Trọng, Di Linh), 6 đô thị loại IV (Thạch Mỹ, Đinh Văn, Nam Ban, Lộc Thắng, Mađaguôi, Đạ Tẻh), 9 đô thị loại V (Lạc Dương, Đ’ran, BằngLăng, Đạ Rsal, Lộc An, Hòa Ninh, Đạ Mri, CátTiên, Phước Cát). Phát triển 02 thị tứ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (Lộc Phú, huyện Bảo LâmvàTân Hà, huyệnLâm Hà).

Trong đó, TP Đà Lạt là đô thị loại I, đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên.

Phân vùng phát triển kinh tế

Phân vùng phát triển kinh tế vùng tỉnh Lâm Đồng được chia thành 3 tiểu vùng:

Tiểu vùng I: Phạm vi TP Đà Lạt vàvùng phụ cận là vùng phát triển kinh tế động lực của tỉnh bao gồm: TP Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Trong đó TP Đà Lạt là đô thị trung tâm vùng tỉnh Lâm Đồng, trung tâm du lịch cấp quốc gia, trung tâm chuyên ngành về nghiên cứu, đào tạo cấp vùng Tây Nguyên và cấp quốc gia.

Định hướng phát triển: Phát triển TP Đà Lạt và vùng phụ cận theo mô hình chuỗi các đô thị liên kết theo tuyến vành đai và xuyên tâm; kết nối với các vùng du lịch sinh thái, các vùng cảnh quan rừng, cảnh quan nông nghiệp; phát triển bền vững; bảo tồn và phá thuy tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa  - lịch sử.

Tiều vùng II: Là vùng đệm sinh thái bao gồm Di Linh, Đam Rông và phía Tây huyện Lâm Hà, trong đó thị trấn Di Linh là trung tâm của tiểu vùng.

Định hướng phát triển: Phát triển đô thị dọc theo Quốc lộ 20 và phía bắc Quốc lộ 27, hạt nhân là thị trấn Di Linh. Phát triển vùng chuyên canh theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển thương mại dịch vụ tại thị trấn Di Linh, Đinh Văn, Đạ Rsal, các cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái rừng, du lịch điều dưỡng.

Tiểu vùng II: Là vùng động lực kinh tế phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng bao gồm: TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Trong đó, TP Bảo Lộc và vùng phụ cận là trung tâm tiểu vùng phíaNam của tỉnh, phát triển tiệm cận tiêu chuẩn đô thị loại I.

Định hướng phát triển: Phát triển vùng đô thị Bảo Lộc và vùng phụ cận trên trục Quốc lộ 20, Quốc lộ 55 và vùng đô thị phía Tây trên Quốc lộ 20, đường tỉnh 721; phát triển chủ yếu công nghiệp nhẹ (chế biến nông sản, dệt may, tơ tằm…); phát triển thương mại dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng… Bảo tồn đa dạng sinh học trong vườn quốc gia Cát Tiên, hành lang đa dạng sinh học phía Bắc của các tiểu vùng.

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp

Vùng tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển du lịch trong tổng thể quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên và tăng cường liên kết với vùng TP Hồ Chí Minh, duyên hải Nam Trung Bộ, các vùng có tiềm năng khác trên cả nước.

Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Xây dựng TP Đà Lạt trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc gia và quốc tế. Hướng tới phát triển du lịch thông minh là một trong nhữngtrụ cột để đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn về chiều sâu và chiều rộng là xu thế tất yếu trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghệ 4.0 trên toàn thế giới, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên.

Cụ thể, trung tâm du lịch quốc gia –quốc tế bao gồm: TP Đà Lạt, huyện lạc Dương, một phần huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong đó địa bàn trọng điểm là TP Đà Lạt với hai khu du lịch quốc gia: Hồ Tuyền Lâm và Đan Kia – Suối Vàng.

Các cụm du lịch cấp vùng: Cụm du lịch Đức Trọng; Cụm du lịch Bảo Lộc – Di Linh; Cụm du lịch Đạ Huoai – CátTiên.

Tuyến du lịch nội vùng và liên kết vùng bao gồm: Du lịch nội vùng (Tuyến du lịch xuất phát từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc và các huyện; tuyến du lịch xuất phát từ TP Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh); Du lịch liên kết vùng trong nước (Vùng Tây Nguyên – Duyên hải Nam Trung Bộ - Vùng TP Hồ Chí Minh – Vùng Đồng bằng sông Cửu Long – các tỉnh phía Bắc); Tuyến du lịch quốc gia – quốc tế (Du lịch quốc tế bằng đường bộ và hàng không hướng các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới…).

Nguồn: Báo xây dựng

Chi tiết
Khi nào làm Sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất?

Khi nào làm Sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất?

NGUYỄN HỒ DUY KHOA 01-07-2020

Khi nào làm Sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất?

Khi làm Sổ đỏ không phải trường hợp nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất, chỉ khi thuộc một trong những trường hợp dưới đây khi làm Sổ đỏ mới phải nộp tiền sử dụng đất.
Trường hợp làm Sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất

1. Khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, công nhận quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm nhà ở, đất phi nông nghiệp được Nhà nước công nhận có thời hạn lâu dài trước ngày 01/7/2014 khi được cấp Giấy chứng nhận thuộc một trong những trường hợp dưới đây phải nộp tiền sử dụng đất:

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như lấn, chiếm… nếu được cấp Giấy chứng nhận thì không phải nộp tiền sử dụng đất trong 02 trường hợp sau:

+ Đất có nhà ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân.

+ Đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004.

Lưu ý: Dù đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất nếu thuộc 02 trường hợp sau:

+ Sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất.

+ Sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, giấy tờ đó nộp theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993.

- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm pháp luật đất đai kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, nếu thuộc 02 trường hợp dưới đây mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp theo quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận.

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận.

2. Nộp tiền sử dụng đất khi được giao đất

Khi được Nhà nước giao đất thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận và trong một số trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục đích sau đây phải nộp tiền sử dụng đất:

- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

- Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

- Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

- Tổ chức kinh tế được giao đất để xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng, trong đó có diện tích nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Trên đây là những trường hợp khi làm Sổ đỏ phải nộp tiền sử dụng đất.

Nguồn: luatvietnam.vn

Chi tiết
Trung tâm phố núi Đà Lạt ra sao sau quy hoạch?

Trung tâm phố núi Đà Lạt ra sao sau quy hoạch?

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 24-08-2019

NDĐT - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500, khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt. Đồ án này nằm trong định hướng quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vậy, diện mạo “trái tim” đô thị phố núi ra sao sau quy hoạch?

Theo đánh giá của chính quyền địa phương và giới chuyên môn khi tiến hành khảo sát, nghiên cứu triển khai đồ án quy hoạch, khu vực trung tâm Đà Lạt đã quá tải về mật độ xây dựng, mức độ tập trung dân cư và du khách khá cao (chủ yếu là sinh hoạt, mua bán, dịch vụ và mua sắm…); kiểu dáng kiến trúc của nhiều công trình dịch vụ, công cộng và nhà ở chưa tương xứng với giá trị vị trí quỹ đất tại khu trung tâm của đô thị; hầu hết công trình được cải tạo nâng cấp từ nguyên trạng nhà ở, chuyển đổi công năng, nâng tầng; nhiều khu vực công trình còn hiện tượng cơi nới, chắp vá tùy tiện, kém thẩm mỹ…

Trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt hiện có 1.064 hộ dân sinh sống, với quy mô dân số hơn 5.300 người, chỉ tiêu đất ở khoảng 14,6m2. Đây là điểm tập trung đầu mối giao thông của nhiều con đường hướng tâm, nhưng quy hoạch phân luồng tuyến giao thông chưa thuận tiện; các công trình phục vụ phần lớn là các dãy nhà phố liên kế, hoạt động thương mại còn mang tính cách riêng lẻ, hộ gia đình; một số công trình khách sạn, chợ Đà Lạt có hình thức kiến trúc riêng lẻ, kiểu dáng và quy mô không đồng bộ, chưa hài hòa với cảnh quan tự nhiên và cảnh quan đô thị… Chúng ta hoàn toàn có điều kiện làm cho khu vực này thành một trung tâm có ý nghĩa hơn và xác định đúng vai trò, chức năng của nó”, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng Lê Tứ cho biết.

Theo giới chuyên môn, Đà Lạt có ba loại kiến trúc được xem xét bảo tồn, gồm kiến trúc công trình tôn giáo, công trình công cộng và quỹ biệt thự. “Trên cơ sở loại hình đó, xét về khu trung tâm này, chúng tôi đã nghiên cứu, thống nhất với nhà tư vấn là Dinh tỉnh trưởng và chợ Đà Lạt là hai công trình phải được bảo tồn. Còn những công trình khác, các tài liệu không nói đến giá trị”, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung, cho biết.

Qua hiện trạng trên, nhiều người cho rằng, bộ mặt trung tâm hiện không tương xứng với thương hiệu thành phố du lịch, nghỉ dưỡng nổi tiếng Đà Lạt. Vì thế, trung tâm này phải được chỉnh trang lại bài bản, phù hợp với thực tế hiện nay, đó là nhu cầu phát triển đô thị, nhu cầu hoạt động của cư dân thành phố, nhu cầu khách tham quan…

Trung tâm Đà Lạt ra sao sau quy hoạch?

Khu Hòa Bình được xem là “trái tim” đô thị phố núi Đà Lạt. Theo đồ án quy hoạch mới, trung tâm Hòa Bình có diện tích 30 ha, thuộc phường 1, TP Đà Lạt. Với ý tưởng chủ đạo của quy hoạch chung TP Đà Lạt là “thành phố trong rừng, rừng trong thành phố”, chú trọng không gian xanh, giảm mật độ xây dựng, tận dụng tối đa địa hình tự nhiên, cảnh quan khu vực… đồ án quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt phân thành năm khu chức năng, gồm khu vực chợ Đà Lạt và đường Nguyễn Thị Minh Khai, là khu vực chợ truyền thống kết hợp quảng trường trung tâm, khu phố đi bộ kết nối trung tâm thương mại và khu vực đậu xe ngầm; một số công trình cũ, không phù hợp trong khu vực sẽ được tháo dỡ để tổ chức không gian đi bộ và trồng hoa, cây xanh.

Phân khu hai là trung tâm Hòa Bình, đây là khu phức hợp đa chức năng, với các loại hình dịch vụ và giải trí phục vụ người dân địa phương và du khách. Trong đó, bố trí các tầng hầm phục vụ dịch vụ thương mại và bãi đậu xe; các tầng nổi từ ba đến năm tầng có chức năng dịch vụ hỗn hợp, nghiên cứu phương án bố trí các công trình có kiểu dáng kiến trúc hiện đại, đặc sắc phù hợp với cảnh quan của khu vực. Cụ thể, rạp hát Hòa Bình sẽ được dỡ bỏ, dãy phố sau bến xe Tùng Nghĩa cũng được giải tỏa thông thoáng. Khu Hòa Bình được thay thế bằng hai cụm kiến trúc mô phỏng bông hoa để làm khu phức hợp đa chức năng.

Phân khu ba là khu vực đồi Dinh, đây là khu thương mại, dịch vụ cao cấp; dự kiến xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp, tạo điểm nhấn và phù hợp cảnh quan khu vực. Dinh tỉnh trưởng sẽ được di dời nguyên khối đến một vị trí khác trong khu vực. Tiếp đến là phân khu chỉnh trang đô thị, sẽ tiến hành chỉnh trang kiến trúc công trình và cảnh quan các tuyến đường đi bộ, mục tiêu hình thành khu ở kết hợp thương mại, phát triển các loại hình dịch vụ, giải trí. Và khu vực ven hồ Xuân Hương, đây là khu vực các công trình dịch vụ - du lịch, khách sạn và công trình công cộng.

Với đồ án quy hoạch này, khu trung tâm - quảng trường Hòa Bình sẽ được kết nối không gian trên của chợ Đà Lạt, quảng trường chợ và các công trình dưới đất, tạo thành quần thể văn hóa, thương mại - dịch vụ, phục vụ cho toàn khu trung tâm Đà Lạt.

Những công trình dư luận quan tâm

Theo giải pháp thiết kế đô thị của đồ án, một số người tỏ ra tiếc nuối, lo lắng khi phải dỡ bỏ rạp hát Hòa Bình, di dời dinh tỉnh trưởng. Ông Đặng Văn Thông, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những bức ảnh trắng đen về Đà Lạt từ thập niên 50 thế kỷ trước, tỏ ra tiếc nuối khi nghe tin sẽ dỡ bỏ rạp Hòa Bình: “Khi nghe quy hoạch cho thành phố văn minh, tân tiến tôi rất vui. Những nhà kiến trúc, lãnh đạo chắc đã có những tính toán về sự phát triển. Tuy nhiên, dỡ rạp Hòa Bình cũng tiếc, vì tôi muốn lưu giữ một chút Đà Lạt xưa”. Nhiều người thuộc thế hệ “tiếp nối” cho rằng, những công trình không còn phù hợp thì nên thay thế. Đồng thời, cân nhắc kỹ với những công trình kiến trúc giá trị. “Phải hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, với không gian cảnh quan khu vực. Quy hoạch mới phải mang lại lợi ích về đời sống, kinh tế, văn hóa... Được như thế, tôi nghĩ mọi người sẽ rất đồng thuận”, ông Trần Phú Xuân, TP Đà Lạt, cho hay.

Thực ra, rạp hát Hòa Bình hiện nay, gốc là khu chợ được làm bằng cây. Đến năm 1937, được xây lại bằng gạch, quanh chợ là quảng trường. Năm 1953, được đổi tên thành Khu Hòa Bình. Năm 1960, chợ mới Đà Lạt hoàn thành và chợ cây được chuyển đổi công năng thành rạp hát Hòa Bình. Còn Dinh tỉnh trưởng (cũ) được xác định là công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc. Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Lâm Đồng Lê Tứ, cho biết: Năm 2017, khi tiếp nhận đồ án quy hoạch, Hội có tổ chức tổ tư vấn phản biện để góp ý. Việc dỡ rạp Hòa Bình để xây dựng hai tổ hợp công trình mô phỏng bông hoa, về mặt nguyên tắc có thể thực hiện được. Tuy nhiên, chú ý công trình gần vị trí rạp hát cũ cần đảm đương thêm chức năng “điểm mốc đô thị”.

Tại khu vực đồi Dinh, quy hoạch mới có đề xuất xây dựng tổ hợp khách sạn khoảng bảy tầng. “Theo chúng tôi, tùy vào điều kiện cụ thể có thể xây dựng được, nhưng phải với quy mô thỏa đáng, vừa phải, để hình ảnh tòa nhà này không lấn lướt phần còn lại của quả đồi, để còn thấy được mảng xanh. Căn cứ thiết kế tổ hợp khách sạn, có thể cân nhắc giữ nguyên tòa Dinh thự này thì càng tốt, còn nếu di dời nguyên trạng thì cũng khá cân nhắc”, ông Tứ nói.

Nhiều chuyên gia cho rằng, với hai công trình dư luận quan tâm trên, giá trị của nó cần được xác định bởi giá trị tự thân và mối quan hệ, ảnh hưởng của nó đến môi trường, bầu không khí đô thị để định đoạt. “Vấn đề bảo tồn được đặt trong sự phát triển, nhưng phát triển phải giữ cái gì cho Đà Lạt? Đó là quan điểm chung, xuyên suốt trong quá trình làm đồ án quy hoạch”, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung, khẳng định.

Theo báo Nhân Dân Thứ Tư, 10/04/2019, 09:56:09

Chi tiết