Cho thuê cửa hàng - ki ốt

Cần cho thuê mặt bằng đường Cổ Loa, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần cho thuê lại ki ốt khu vực kinh doanh Dinh 3 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Yersin, Phường 10 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 4 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần sang mặt bằng đường Thông Thiên Học, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Trần Lê, Phường 4 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Hồ Xuân Hương, Phường 9 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 - Đà Lạt.
Cần cho thuê mặt bằng đường Nguyễn Công Trứ, Phường 8 - Đà Lạt
Cần cho thuê mặt bằng đường Yersin, Phường 9 - Đà Lạt
Cần cho thuê mặt bằng đường Vạn Hạnh, Phường 8 - Đà Lạt
Cần cho thuê mặt bằng đường Nguyên Tử Lực, Phường 8 - Đà Lạt