NHÓM KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG

Bán khách sạn 1 sao Hải Thượng,  Phường 5 - Đà Lạt
Cần bán KS đường Đặng Thái Thân, Phường 3 - Đà Lạt
Cần bán KS đường Xuân An, Phường 3 - Đà Lạt
Bán Khách sạn đường Yên Thế, Phường 10 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Trần Phú,Phường 3 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Đặng Thái Thân, Phường 3 - Đà Lạt. 
Cần bán khách sạn đường Trần Phú, Phường 4 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Phạm Ngũ Lão, Phường 3 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Bùi Thị Xuân, Phường 8 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn đường Khe Sanh, Phường 10 - Đà Lạt
Cần bán nhà đường Paster, Phường 4 - Đà Lạt
Cần bán nhà đường Hùng Vương, Phường 10 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Bùi Thị Xuân, Phường 2 - Đà Lạt
Cần bán khách sạn đường Phan Đình Phùng, Phường 2 - Đà Lạt.
Cần bán khách sạn đường Mai Anh Đào, Phường 8 - Đà Lạt