TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 28-04-2020

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện công việc chuyên môn môi giới bất động sản

1.1. Thăm dò, tìm kiếm, sàng lọc và thu thập thông tin bất động sản và khách hàng

1.2. Đăng thông tin về bất động sản, tư vấn cho khách hàng qua mạng xã hội

1.3. Tiếp cận thực tế khách hàng, nguồn hàng…  

1.4. Giới thiệu và thuyết trình nguồn bất động sản cho khách hàng

1.5. Thu thập và xử lý những ý kiến phản hồi

1.6. Đàm phán, kết thúc thương vụ

1.7. Thực hiện các thủ tục giấy tờ khi ký kết hợp đồng, lập hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng bán sản phẩm dịch vụ phù hợp chính sách kinh doanh.

1.8. Chăm sóc khách hàng hậu mãi, theo dõi thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

1.9. Phối hợp với Đơn vị phụ trách công tác kế toán theo dõi thu hồi công nợ của khách hàng; nhắc khách hàng có nợ đến hạn, gửi giấy báo nợ đến khách hàng và yêu cầu khách hàng thanh toán hóa đơn trễ hoặc đến hạn thanh toán

1.10. Báo cáo công việc hàng ngày

2. Phát triển thị trường và quản lý hệ thống khách hàng

2.1. Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh trung hạn và dài hạn.

2.2. Xây dựng dữ liệu và quản lý thông tin hệ thống khách hàng.

2.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hệ thống khách hàng nhằm     đáp ứng nhu cầu tăng thị phần, tăng doanh số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

2.4. Báo cáo tổng kết và đánh giá quá trình thực hiện các chiến lược kinh doanh.

3. Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp quản lý, các văn bản hướng dẫn, quy trình công tác liên quan đến Bộ phận, công ty.

Người viết bài