TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN.

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN.

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 29-04-2020

TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC:

1. Tổ chức tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của Công ty:

1.1. Thăm dò, tìm kiếm và sàng lọc sản phẩm, dịch vụ, khách hàng

1.2. Tiếp cận khách hàng

1.3. Giới thiệu và thuyết trình

1.4. Thu thập và xử lý những ý kiến phản hồi

1.5. Kết thúc thương vụ

1.6. Chăm sóc khách hàng hậu mãi

1.7. Báo cáo công việc hàng ngày

2. Thực hiện kế hoạch Marketing

2.1 Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về xây dựng chiến lược Marketing (ngắn & dài hạn) theo định hướng chung của Công ty.

2.2 Triển khai và kiểm soát việc thực hiện chiến lược Marketing theo từng giai đoạn thực hiện.

2.3 Báo cáo tổng kết và đánh giá quá trình thực hiện các chiến lược Marketing.

3. Quản lý thương hiệu Công ty

3.1   Phát triển ý tưởng quảng bá thương hiệu, chọn lựa danh mục tặng phẩm, ấn phẩm quảng cáo cho các sản phẩm dịch vụ của Công ty

3.2   Cập nhật và quản lý thông tin trên trang web, trang fanpage của Công ty.

3.3   Cập nhật và quản lý tài sản thương hiệu, bao gồm nhưng không giới hạn như: thư viện hình ảnh, phim ảnh, thông tin, bản thiết kế và các ấn phẩm khác.

4. Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của cấp quản lý, các văn bản hướng dẫn, quy trình công tác liên quan đến Bộ phận, công ty.

Người viết bài