TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI TRANG.

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 29-04-2020

1. Tổ chức tiếp thị, giới thiệu hàng thời trang của Shop Copper Đà Lạt:

1.1. Thăm dò, tìm kiếm và sàng lọc sản phẩm, dịch vụ, khách hàng

1.2. Tiếp cận khách hàng

1.3. Giới thiệu và thuyết trình

1.4. Thu thập và xử lý những ý kiến phản hồi

1.5. Kết thúc thương vụ

1.6. Chăm sóc khách hàng hậu mãi

1.7. Báo cáo công việc hàng ngày

Người viết bài